Kodin meluhaittojen vähentäminen

Kodin äänimaailmaan on syytä kiinnittää huomiota, sillä ylimääräinen melu aiheuttaa stressiä. Melun vähentäminen onnistuu kuitenkin melko helposti. Melu on ääntä, joka koetaan häiritsevänä. Kotona melua voi syntyä vaikkapa lähikadun liikenteestä tai naapurin television aiheuttamasta taustamelusta. Melua voi syntyä myös omassa kodissa, jopa siinä huoneessa, jossa oleskellaan. Erilaiset äänilähteet ympäröivät meitä koko ajan sekä kotona että työpaikalla. Vietämme usein aikaa isoissa, niukasti kalustetuissa tiloissa, joissa ääni kimpoaa sileästä seinäpinnasta takaisin.

Meluun tottuu

Kotona voi kuulua monenlaista melua, johon on ehtinyt tottua sen verran, ettei sitä kuule. Yleensä melu muodostuu yksitoikkoisesta äänestä kuten jatkuvasta liikennemelusta tai esimerkiksi ilmalämpöpumpun hurinasta. Tällaisen melun huomaa vasta silloin, kun se äkillisesti loppuu. Äänimaailma vaikuttaa hyvinvointiimme siitä huolimatta huomaako sen vai ei. Mikäli haluaa tunnistaa melun, johon on itse ehtinyt tottua, voi kysyä kyläilemään tulleelta ystävältä millaisiin ääniin hän kiinnittää huomiota. Usein vieras huomaa paremmin ne äänet, joihin itse olemme ehtineet tottua. Melua ei voi poistaa kokonaan. Erityisrakenteiden ja materiaalivalintojen avulla voidaan vähentää sekä ulkona että sisällä olevaa melua niin, että melutaso laskee riittävälle tasolle.

Melun kulkutavat

Ilma kuljettaa melua ulkoa sisälle, esimerkiksi naapurin kaiuttimista tai lähistön tieliikenteestä. Mitä kauempana melun lähde on, sitä pienempi osa melusta saavuttaa sinut. Kovat äänet ärsyttävät. Ilman kautta kulkeutuvaa melua on helpoin vähentää kovilla, elottomilla materiaaleilla. Raskaat materiaalit kuten kipsi, kivi ja betoni, vaimentavat melua, jota ilma kuljettaa. Jos koputat ikkunaan, äänen kuulee rakenteen toiselta puolelta. Rakenteita pitkin kulkevaa ääntä voi vaimentaa katkaisemalla äänen kulkureitit pehmeämmillä osilla tai ilmalla. Kovat rakennusosat eivät saisi olla äänen johtumisen takia kontaktissa toisiinsa. Kotona ei useinkaan ole akustiikkaongelmia, koska kotona käytetään verhoja, mattoja ja pehmeitä huonekaluja. Huoneessa syntynyt ääni heijastuu takaisin sileistä, kovista pinnoista. Tätä ilmiötä kutsutaan huoneen akustiikaksi. Akustiikka voi olla häiritsevää silloin, kun äänet heijastuvat edestakaisin pitkään. Huoneen akustiikkaa voidaan parantaa esimerkiksi kattolevyillä, jotka on kehitetty akustiikan parantamiseen.

Liikenteen melu

Vilkkaasti liikennöidyn tien lähellä asuva kuulee jatkuvasti autojen ääntä. Meluun tottuu eikä sitä edes huomaa. Melu voi silti aiheuttaa stressiä. Melun lähdettä ei aina voi poistaa mutta stressiä voi yrittää hallita. Tällöin melua voi vaimentaa siten, ettei se enää häiritse sisällä tai pihalla. Liikennemelua voi torjua jonkinlaisen meluaidan avulla. Vaihtoehtoja on erilaisia eri tilanteisiin. Pensasaita on helppo tapa torjua liikenteestä aiheutunutta melua. Aidan on oltava riittävän korkea ja leveä. Ikivihreä pensasaita torjuu liikennemelua ympäri vuoden. Tehokkaamman meluesteen muodostaa lauta-aita, jossa kahden laudoitussivun väliin on laitettu mineraalivillaa. Mineraalivilla eristää ääntä hyvin. Pitkäaikaisen ja huoltovapaan meluaidan saa rakentamalla aidan teräsverkon ja kivien avulla. Kannattaa selvittää, vaatiiko aidan rakentaminen rakennuslupaa tai -ilmoitusta. Naapurisovun säilyttämiseksi aidasta kannattaa keskustella myös naapurin kanssa.

Rakenteiden ja pintojen materiaalit

Sisäseinät päästävät usein äänen läpi lähes esteettä. Kantavat seinät ovat raskaita, ja ne päästävät läpi materiaalin kuljettaman melun. Mikäli naapurista kantautuu häiritsevää melua usein, voi ratkaisuna olla ääntä vaimentavan ylimääräisen seinän rakentaminen. Seinä rakennetaan olemassa olevan sisäseinän viereen noin 4-5 cm:n päähän. Seinään asennetaan eriste, kuitukipsi ja saumaus, jolloin ääni ei jatkossa kulkeudu yhtä häiritsevänä. Ulkoa tulevaa häiritsevää melua voi vaimentaa äänieristävien ikkunoiden avulla. Ne on rakennettu siten, että ne jarruttavat ääntä merkittävästi paremmin kuin tavalliset lämpölasit. Myös lattiamateriaali voi olla erityisen kovaa, jolloin lattialla kävely aiheuttaa melua. Lattia on voitu myös asentaa kovan alustan, kuten betonin päälle. Paksu ja suuri matto vaimentaa askelmelua. Lattian voi myös remontoida ja asentaa äänieristeeksi kuitukipsilevyä.

Jätä kommentti