Musiikki lisää hyvinvointia

Musiikki virkistää ja nostaa mielialaa. Jokaisessa kulttuurissa kuunnellaan musiikkia muodossa tai toisessa. Musiikin sisältämät elementit vaikuttavat niihin perustunteisiin, jotka ovat koko ihmiskunnalle yhteisiä. Tutkijat ovatkin todenneet, että ennen kielen syntymistä ihmiset kommunikoivat erilaisten äännähdysten ja soinnillisten äänteiden avulla. Ne viestittivät erilaisia tunteita kuten hellyyttä, vihaa ja surua. Vuorovaikutus kehittyi äänteistä puheeksi ja ilmaisusta tuli täsmällisempää. Toisaalta moni mieltää puheen emotionaalisesti köyhemmäksi, kuin erilaiset äännähdykset. Musiikki on kuitenkin säilyttänyt tunteiden koko kirjon. Musiikilla onkin suuri merkitys yhteiskunnallemme. Musiikin avulla voi ilmaista niitäkin tunteita, joiden pukeminen sanoiksi tuntuu vaikealta.

Hyvinvointia musiikin avulla

Jo muinaisten kreikkalaisten tiedetään hyödyntäneen musiikin monia tärkeitä ja parantavia vaikutuksia. Aristoteles suositteli huilumusiikkia rauhoittamaan tunnekuohujen kanssa taistelevia ihmisiä. Keskiajan hallitsijat hyödynsivät musiikkia palkkaamalla hoveihin trubaduureja, joiden tehtävänä oli piristää musiikin avulla, jotta masennus ja alakulo eivät vaivaisi. Musiikki kuuluu olennaisesti elämäämme. Musiikki lievittää jännitystä ja helpottaa kiputiloja. Musiikki on tärkeä osa silloin, kun tarvitaan kuntoutusta ja toipumista esimerkiksi onnettomuuden jälkeen. Musiikki vilkastuttaa verenkiertoa ja aineenvaihduntaa aktivoimalla aivoja. Myönteiset terveysvaikutukset ovat kiistattomia. Musiikki on usein olennainen osa vapaaehtoistoimintaa laulun, liikunnan ja soittamisen muodossa. Keho ja mieli virkistyy tällöin monella erilaisella tavalla. Musiikin hyvinvointivaikutukset ovat kaikkien ulottuvilla.

Musiikin vaikutus tunteisiin

Mikään muu taiteenlaji ei vaikuta tunteisiimme suoremmin kuin musiikki. Sillä on kysy ilahduttaa, järkyttää, virkistää, luoda erilaisia tunnelmia ja jopa liikuttaa kyyneliin asti. Yksi ihmisyytemme tunnusmerkeistä onkin kykymme reagoida kokemiimme asioihin tunteiden välityksellä. Vaaratilanteessa tunteemme kertovat meille, miten kyseisessä tilanteessa tulee reagoida. Erilaiset tunteet, kuten esimerkiksi pelon, vihan tai ilon tunteet vaikuttavat siihen, miten me toimimme erilaisissa tilanteissa. Musiikin merkitys on suuri, koska se koskettaa eri elämänalueitamme. Se myös vaikuttaa voimakkaasti tunteisiimme ja musiikkia pidetäänkin liikunnan ohella yhtenä tärkeimmistä stressinhallintakeinoista. Miksi surullinen musiikki saa kyyneleet vierähtämään postillemme tai iloinen musiikki saa aikaan hyvänolon tunteen? Vastaus löytyy niin evoluutiosta kuin myös oppimisesta.

Musiikin yksilöllinen vaikutus

Musiikki vaikuttaa eri ihmisiin eri tavoilla. Vaikutus on persoonallista ja siihen vaikuttaa ikä, tottumukset, sukupuoli ja elämäntilanne. Monesti vanhemmat ihmiset haluavat kuunnella uudelleen nuoruusajan lempimusiikkia. Tällöin mieliala kohoaa ja mieleen muistuu onnellisia nuoruusmuistoja. Musiikkivalinnoilla voimme vaikuttaa siihen, minkälaisia tunteita haluamme milloinkin tuntea ja muistella. Musiikin vaikutus aivojen toimintaan on hyvin laaja-alaista. Musiikkia kuunneltaessa se aktivoi molempien aivopuoliskojen hermostossa osia, jotka säätelevät tarkkaavaisuutta, vireyttä, tunteita ja muistia. Musiikin vaikutus aivoissa on hyvin laaja-alaista, jopa niin että pitkälle edenneiden muistisairauksien kanssa elävät voivat nauttia musiikin iloista. Musiikin iloa tuovaa vaikutusta kannattaakin hyödyntää arjessa. Jos mieliala tuntuu apealta, kannattaa kuunnella piristävää musiikkia ja antaa sen nostattaa mielialaa.

Musiikki yhdistää ihmisiä

Musiikilla on voima yhdistää ihmisiä monella eri tavalla. Lähes jokainen suomalainen muistaa kokeneensa vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta itsenäisyyspäivänä, kun televisiosta on kajahtanut Sibeliuksen Finlandia tai Tuntematon sotilas. Musiikki myös auttaa lisäämään tietoisuuttamme omista tunteistamme. Kuuntelemalla musiikkia voimme itse vaikuttaa mielen herkkyyteen. Musiikin avulla myös luovuus ja mielikuvitus kehittyvät. Musiikki on tärkeä myös sosiaalisten suhteiden kannalta. Musiikki auttaa säätelemään tunteita ja vahvistamaan yhteishenkeä. Musiikki myös kehittää keskittymiskykyä ja vähentää vaivautuneisuutta vieraiden keskuudessa. Musiikin avulla voidaan vahvistaa motivaatiota, jolloin tehtävistä suoriudutaan paremmin. Urheilua paljon seuraavat huomaavat varmastikin, miten musiikki vaikuttaa urheilutapahtumissa tunnelmaa kohottavasti. Musiikkiharrastukset kehittävät myös sosiaalisia taitoja, luovuutta ja keskittymiskykyä. Lasten kanssa laulaminen kehittää lapsen luottamusta ja turvallisuuden tunne lisääntyy. Yhdessä laulaminen ja soittaminen lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Musiikkiharrastuksen kautta löytyy uusia ihmissuhteita.

Jätä kommentti